Export a import vašich dat

Přicházíte k nám? Vítejte, přineste si svá data. Nahrajeme vám tabulky z Excelu nebo z jiných zdrojů. Nebudete začínat na zelené louce.


Už vám EviKon nestačí a rozhodli jste se odejít? Těšilo nás a nezapomeňte si vzít svoje data s sebou! Vyexportujte si data v textovém formátu CSV a pak je použijte jinde.