Fronta e-mailů

Poté, co vytvoříte hromadný e-mail a uložíte jej, je tento zařazen do tzv. fronty pro odeslání. E-maily se z EviKonu neodesílají hned, ale v dávkách po pěti minutách. Zprávy ve frontě mohou nabývat dvou stavů – Čeká a Odeslaná.

Pokud u některého z adresátů e-mailu není zadaná adresa, e-mail zde zůstane čekat. E-maily z fronty můžete mazat, pokud smažete e-mail, který má status Čeká, nedojde k jeho odeslání. Zprávy lze též podle svého stavu filtrovat.

Detail odeslané zprávy obsahuje příjemce, odesílatele, datum odeslání, obsah e-mailu včetně příloh. Můžete si tak zkontrolovat, jestli byl e-mail vašemu protějšku skutečně odeslán.