Fundraisingový nástroj: Evidence darů a příspěvků

Neziskové a členské organizace používají EviKon pro evidenci přijatých darů nebo členských poplatků.

Ty se evidují podle účelu použití (např. „členský poplatek na rok 2015“) a podle typu platby (např. měsíční poplatek, roční poplatek nebo poplatek složenkou). Všechny typy nebo účely si můžete vytvořit podle svých potřeb. Ve výsledku pak můžete získat přesný přehled o struktuře plateb a plátců.

V EviKonu se evidují se příjmy a výdaje, okamžitě tedy vidíte hospodářský výsledek projektu za vybrané období. Můžete vybírat příspěvky na kulturní festival, řádné členské příspěvky, evidovat nepravidelně získané dary a také režijní výdaje na tyto činnosti. Během chvíle mát před očima jak celou historii, tak aktuální stav financí – ve všech projektech („podle účelu“) nebo jednotlivě.

Činnost fundraisera sledujte v modulu Aktivity, kde zaznamenává svou činnost, např. plánované a realizované schůzky, odeslané dopisy, spuštěné kampaně a další postupy.

Přehled přijatých darů
Evidence darů podle jednotlivých dárců