Hromadná rozesílka e-mailů, testovací e-mail, nahrání příloh se stejným jménem

V říjnové verzi jsme zjednodušili odesílání testovacího e-mailu. Před každým odesláním si nejprve odešlete testovací mail, abyste předešli nepříjemným chybám.

Zatrhněte přepínač a stiskněte tlačítko Odeslat. E-mail bude odeslán jen na adresu uživatele, pod kterým v EviKonu pracujete, a okno zůstává otevřené. Jakmile se ujistíte, že je zpráva doručena pořádku, deaktivujte přepínač a pošlete e-mail vybranému seznamu (opět stiskem tlačítka Odeslat).

Opravili jsme také problémy se soubory příloh, které obsahují české znaky a mezery. Tyto znaky se převádějí na znaky bez diakritických znamének. A pokud nahrajete podruhé soubor se stejným názvem, bude na konec názvu přidáno odlišující číslo. Práce s přílohami se nám ještě nelíbí, takže ji v příští verzi (do konce roku) vylepšíme.

Okno pro hromadnou rozesílku e-mailů
Pozvánku na party pošlete všem kamarádům