Import a export dat

Data partnerů, kontaktních osob, finančních výsledků a aktivit lze importovat ze souboru a exportovat do souboru.

Export

Podporované formáty jsou CSV (Comma separated values, textový soubor vhodný k dalšímu zpracování dat, lze jej např. importovat do MS Excelu) a PDF (Portable document format, formát pouze pro čtení vhodný k tisku nebo distribuci dokumentu).

Exportovat lze seznamy partnerů, kontaktních osob, aktivit a finančních výsledků.

Obecný postup

Označte položky, které si přejete exportovat a na horní liště klikněte na tlačítko Další funkce, které otevře rozbalovací nabídku. V ní zvolte Exportovat. V další rozbalovací nabídce zvolte formát, do něhož se data uloží. V tuto chvíli aplikace odešle soubor s daty. Podle nastavení vašeho prohlížeče buď budete vyzváni, abyste zvolili, kam se soubor na vašem počítači uloží, nebo bude soubor uložen do přednastaveného adresáře.

Víte, že můžete zvolit více položek najednou? Stiskněte klávesu Ctrl pro označení více osob nebo klávesu Shift pro označení části seznamu. Takto označené položky se budou exportovat.

Vyfiltrované seznamy pro export

Můžete také exportovat seznam položek (kontaktních osob, aktivit, etc.), který jste vytvořili filtrováním. Pokud například vyfiltrujete určité partnery, můžete získat aktivity, jež se k nim pojí, tak, že v modulu Aktivity zaškrtnete políčko Filtrovat podle partnerů a tento seznam pak vyexportujete.

Jakýkoliv seznam, který vytvoříte, můžete exportovat. Chcete-li se dozvědět více, jak vytvářet seznamy položek filtrováním, přečtěte si základní návod a pokročilé tipy.

 

1. zvolte položky, které chcete exportovat 2. vyberte formát, do něhož chcete exportovat
Export dat do souboru

Postup

  1. zvolte položky, které chcete exportovat
  2. vyberte formát, do něhož chcete exportovat

Import

Toto neprovádějte sami, neodborným zacházením můžete zničit svá data (hrozí poškození integrity databáze). Potřebujete-li importovat data, kontaktujte nás.

V horní liště klikněte na Další funkce, které otevře rozbalovací nabídku. V ní zvolte Import data a ve formuláři Parametry importu, který se objeví, vyberte soubor, z něhož chcete data importovat. Pokud zvolíte soubor, který obsahuje platná importovatelná data, budete po dokončení informováni, kolik položek bylo vloženo do databáze a kolik z nich bylo duplicitních (tedy kolik bylo přeskočeno). Pokud zvolíte soubor s neplatnými daty, budete informování o chybě a žádná změna v databázi se neprovede.

Pozor, pokud se budete pokoušet importovat velké souboru (desítky MB), může operace trvat velmi dlouho nebo skončit neúspěchem (data se nenaimportují).

Za duplicitní se považuje záznam, který je ve všech polích shodný se záznamem existujícím v databázi.
Import dat ze souboru

Postup

  1. klikněte na položku Importovat data v menu
  2. zvolte soubor ze svého počítače, který chcete importovat