Jak doplnit informace o partnerovi z ARESu

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) je databáze ekonomických subjektů, z níž umí aplikace Evikon získavat informace podle IČO.

Znáte-li IČO subjektu, můžete nechat Evikon, aby za vás automaticky doplnil některé informace.

Ve formuláři pro přidání partnera zadejte IČO do pole IČO a klikněte na tlačítko vedle tohoto pole. IČO nemusíte nijak upravovat, EviKon jej upraví automaticky do platného tvaru (smaže všechny znaky mimo čísla). Pokud bude IČO nalezeno v databázi ARESu, bude doplněn oficiální název subjektu, jemuž IČO přísluší, a jeho adresa. Zároveň se po úspěšném dotazu zobrazí okno s právní formou subjektu; to si zapamatujte a vyberte ji pak ručně ze seznamu v kolonce Právní forma.

Právní forma
Právní forma

Pokud číslo nalezeno nebude, aplikace zahlásí chybu.

IČO nebylo nalezeno.
IČO nebylo nalezeno.
Pozor, pokud v polích, která jsou doplňována automaticky, máte již něco vyplněno, budou tato data přepsána daty získanými z ARESu!
Doplnění informací z ARESu podle IČO

Postup

  1. Zadejte číslo do pole IČO a stikntěte tlačítko vedle pole