Jak filtrovat záznamy

Všechny moduly aplikace obsahují filtrování položek v levém postranním panelu.

Filtrovat lze podle kteréhokoliv pole. Každé pole filtru vyhledává jen v odpovídajícím sloupci (např. Jméno nevyhledává v Příjmení).

Hledaný výraz nemusíte zadávat celý, stačí jeho počáteční část.

Podrobněji: hledaný výraz se hledá vždy na začátku v prohledávaném sloupci, tudíž např. záznam partnera, který obsahuje ve sloupci Společnost řetězec Česká asociace psychopatů, nebude při zadání výrazu psychopatů nalezen. Naopak při zadání výrazu Čes nalezen bude, protože hledaný výraz odpovídá začátku názvu společnosti. Pokud neznáte začátek údaje, podle kterého filtrujete, můžete použít zástupný znak procento (%). Potom můžete například do filtrování podle partnera zadat %psycho a bude nalezen záznam, který obsahuje v poli Partner Česká asociace psychopatů (i cokoliv jiného, co v sobě někde obsahuje psycho samozřejmě).

Pokud vám filtrování vrací jiné výsledky, než čekáte, zkuste Zrušit filtr.

Na rozdíl od polí ve formulářích, kde data upravujete, můžete do polí ve filtru zadávat data jakákoliv. Pokud však např. do pole IČO zadáte abc, vrátí se vám prázdný seznam položek, protože nemůže existovat položka, která by toto v poli IČO obsahovala.

Vyhledávání v polích, která obsahují šablonové položky (tedy umožňují pouze výběr z předem definované množiny položek), se nerozlišuje pořadí, v jakém jsou tyto položky u daného záznamu uloženy.

Filtr nerozlišuje velikost písmen.

Pokud hledání neodpovídají žádné výsledky, nezobrazí se žádná položka.

V tomto článku se nachází pouze stručný popis, jak podle polí lze filtrovat, pokud nevíte, co jednotlivá pole znamenají a jaká jsou v nich data, navštivte článek o přidávání nového partnera, osoby, aktivity, finančního výsledku, uživatele či tvorbě e-mailu a článek o typech dat v polích. Pokročilejší tipy a triky s filtrováním jsou popsány v článku s praktickými příklady filtrování a o řetězení filtrů.
Levý panel s filtrem můžete dočasně skrýt kliknutím na šipku   v záhlaví panelu.

Modul Partneři

V modulu Partneři je filtrování vzhledem k množství položek rozděleno do kategorií identifikace, kontakty a ostatní položky (např. charakter). Zobrazuje se vždy jen jeden oddíl, ostatní jsou „v liště“. Rozbalíte je kliknutím na lištu, právě rozbalená část se sbalí. Data zadaná do části, která se sbalí, se nesmažou a stále filtrování ovlivňují.

Identifikace

Obsahuje možnosti filtrace podle základních identifikačních údajů partnerů.

Jméno, Příjmení a Společnost – základní identifikace subjektu

Pole IČO obsahuje identifikační číslo osoby. Lze podle něj subjekty řadit. IČO musí ve filtrování být zadáváno bez jakýchkoliv znaků kromě číslic (mezery, spojovníky etc.)

Právní forma umožňuje filtrovat podle typu subjektu, např. vysoké školy, fyzické osoby etc.

Kontakty

Pole s adresou (Ulice, Město, PSČ) by měla obsahovat pro vás relevantní adresu.

Pole E-mail a Telefon obsahují kontakty, požadovaný formát zadávaných informací je popsán v tomto článku. U pevných linek můžete např. filtrovat zhruba oblast podle předvoleb telefonu.

Ostatní

Pole Poznámka může obsahovat zcela libovolná (textová) data, například číslo účtu, další adresy nebo datum narození osoby.

Podle pole Aktivní lze rozlišit aktivní a archivované partnery. Základní stav zaškrtátka je aktivní, a to i po stisku tlačítka Zrušit filtry.

Podle Štítků a Charakterů můžete jemněji filtrovat své partnery podle typu. Pokud máte např. právní formu Škola a pak máte štítky gymnázium:státní, gymnázium:soukromé, univerzita:státní, etc., můžete např. vyfiltrovat všechna gymnázia tak, že vyplněníte do pole Štítek gymnázium.

Modul Kontaktní osoby

Popis polí kontaktních informaci, jako Jméno, Příjmení, telefon či e-mail vizte výše v sekci Modul Partneři.

Funkce a Role slouží k identifikaci pozice, jakou daná osoba zastává ve společnosti, s níž je spojena.

Pole Poznámka může obsahovat zcela libovolná (textová) data o osobě.

Pole Za organizaci rozlišuje osoby na ty, které jsou ve vaší firmě, a ty, jež nikoliv.

Modul Aktivity

Pole Partner, JménoPříjmení umožňují filtrovat aktivity podle toho, s kterou společností nebo osobou jsou svázány.

Za organizaci obsahuje jméno člověka z vaší společnosti, který je s danou aktivitou svázán.

Obsah aktivity je popis činnosti, která se udála.

Další kroky obsahují text připomínky, kterou si můžete nechat zaslat.

Dále může aktivity filtrovat podle data a času přidání a data a času upomínky, pokud je nastavena. Pokud chcete vyfiltrovat aktivity pouze za jeden den, nastavte vždy koncové datum o jeden den vyšší než ti předcházející, jinak se může stát, že filtr vrátí prázdný seznam.

Modul Peníze

Kontaktní informace opět umožňují filtrovat podle partnerů/osob, které jsou s finančními výsledky svázány.

Pole Výsledek obsahuje příjem nebo výdaj, ovšem upřesněný např. jako Příjem:Plánovaný, Výdaj:Nečekaný apod.

Pole Účel obsahuje předmět platby, tedy za co se platí (za co platíte, nebo za co je placeno vám).

Filtrovat lze také podle výše finančního výsledku, tak můžete např. rozlišit velké a malé výdaje, a podle času přidání výsledku. Pokud chcete vyfiltrovat aktivity pouze za jeden den, nastavte vždy koncové datum o jeden den vyšší než ti předcházející, jinak se může stát, že filtr vrátí prázdný seznam.

Pole Komentář obsahuje upřesňující poznámku k výsledku.

Modul E-mailing

Pole Jméno kontaktu a e-mail obsahují jméno a e-mail příjemce e-mailu.

Předmět obsahuje předmět e-mailu.

Stav e-mailu může být odeslaný a neodeslaný. Neodeslaný znamená, že zpráva je sice napsána a uložena, ale ještě nebyla odeslána.

Modul Uživatelé

Uživatele lze filtrovat podle jejich jménauživatelského jménae-mailu.

Zrušení filtru

Vyčistit filtr lze buď kliknutím na tlačítko   Zrušit filtr nebo smazáním hledaného výrazu z filtru.

Filtrování položek

Postup

  1. Zadejte do příslušného pole výraz, podle kterého chcete filtrovat
  2. Seznam se automaticky obnoví a zobrazí jen položky, které odpovídají vašemu hledání
  3. Zrušit filtrování můžete stiskem tlačítka Zrušit