Jak nahlásit chybu

V modulu Uživatelé klikněte na Nahlásit chybu. Nejprve ale zkuste aplikaci kompletně načíst stiskem kláves [Ctrl-r].

Do Názvu vyplňte shrnující několikaslovný popis nalezené závady, kterou pak stručně, výstižně a zároveň podrobně popište do v poli Popis.

Popis situace by měl obsahovat okolnosti, za kterých jste na ni narazili, jakým způsobem se projevovala a jak ovlivňovala možnosti práce s aplikací.

Než nahlásíte chybu, vyzkoušejte, zda situaci dokážete zopakovat. Odhlaste se z aplikace, ukončete prohlížeč, znovu ho spusťte a pak se zkuste do aplikace přihlásit znovu. Pokud na chybu nenarazíte, zřejmě se jednalo o náhodný problém.

„Náhodný problém“ se vyskytuje, když provedeme změny aplikace. Váš prohlížeč změny akceptuje postupně, což vede k chybovým stavům. Stiskem [Ctrl-r] v aplikaci si vyžádáte její kompletní načtení z našeho serveru. Pak by mělo být vše v pořádku (a nebo jste skutečně našli chybu).

Děkujeme za spolupráci, chyby opravujeme co nejdříve.