Jak obnovit rozložení oken a sloupců

Aplikace umožňuje v modulu Uživatelé obnovit do výchozího nastavení rozložení oken a sloupců.

Kdy funkci použít?

Pokud pracujete na menším displeji, některé okna si posunete na určité pozice. V některých výpisech si skryjete sloupce, které v ten okamžik nepotřebujete. Pak se ale vrátíte k velkému displeji a okna se vám budou zobrazovat spíše vlevo, místo sloupců uvidíte prázdné místo. V ten okamžik můžete svá nastavení pro malý displej hromadně zrušit. Nové nastavení se přizpůsobí vašemu aktuálnímu displeji.

Nastavení se týká rozměrů a pozic oken, pořadí sloupců, pořadí výpisů (řazení dle sloupce).

Jak nastavení obnovit

Vyberte uživatele a klikněte v horní liště na Obnovit nastavení rozhraní.

Tato akce se projeví až po dalším přihlášení daného uživatele.
Víte, že můžete zvolit více položek najednou? Stiskněte klávesu Ctrl pro označení více osob nebo klávesu Shift pro označení části seznamu. Operace obnovení nastavení rozhraní se pak provede na všech vybraných uživatelích.
Obnovit nastavení rozhraní
Obnovit nastavení oken a výběr sloupců

Postup

  1. Klikněte na tlačítko Obnovit nastavení rozhraní
  2. Objeví se hláška potvrzující provedení operace
  3. Odhlaste se a znovu přihlaste