Jak odeslat e-mail seznamu příjemců

Aplikace EviKon umožňuje odeslat e-mail určený k hromadné rozesílce. Návody k činnostem, které odeslání takového e-mailu předcházejí, jsme se věnovali v článcích o vytváření šablon e-mailů a vytváření seznamů příjemců.

E-mail - nová zpráva

Postup

  1. Klikněte na Nová zpráva
  2. Vyberte ze seznamu šablon předpřipravený text e-mailu
  3. Vyberte seznam příjemců, kterým chcete e-mail odeslat
  4. Zadejte Jméno odesílatele a E-mail odesílatele – to jsou údaje, které se zobrazí příjemcům jako kontakt, ze kterého byl e-mail odeslán; na zadaný e-mail se případně také vrátí nedoručené zprávy
  5. Zadejte Předmět zprávy
  6. Pokud potřebujete, upravte obsah zprávy; řetězec #osloveni bude v odeslané zprávě nahrazen individuálním oslovením, které je u každé kontaktní osoby zadáno. Pokud chcete pro všechny příjemce stejné oslovení (např. Vážený kliente), nahraďte jím řetězec #oslovení.
  7. Pokud potřebujete, přidejte přílohy k e-mailu
  8. Vřele doporučujeme nejprve odeslat testovací e-mail.
  9. Pokud je testovací e-mail správně doručen, klikněte na Odeslat, tím se e-mail do fronty pro odeslání