Jak přidat nového partnera (společnost)

Partner je právní forma, k níž jsou přiřazeny kontaktní osoby, jež jsou pak spojeny s aktivitami a financemi.

Na kartě Partneři klikněte na Přidat.

Nejprve je vhodné zvolit Právní formu zadávaného subjektu. Podle ní se přizpůsobí formulář, aby byla zadávána pouze relevantní data; církev tak například nemá jméno ani přijmení, kdežto fyzická osoba naopak nemá možnost zadání názvu společnosti.

Potřebujete-li upravit dostupné právní formy, zavřete formulář pro přidání partnera, klikněte v horní liště na tlačítko Další funkce a v rozbalovacím menu vyberte Právní formy, čímž vyvoláte obecný formulář správy šablon.

Popis polí formuláře

Do polí Jméno a Příjmení nebo Společnost vyplňte jména subjektu, který přidáváte.

Pole IČO obsahuje identifikační číslo osoby. Přečtěte si, jak lze podle IČO doplnit informace o subjektu z ARESu.

Titul před Titul za použijte pro akademické či jiné tituly přidávané osoby, obsah těchto polí se bude automaticky přidávat před a za jméno např. při výpisu informací o partnerovi.

Pole s adresou (Ulice, Město, PSČ) by měla obsahovat pro vás relevantní adresu. Je tedy na vás, jestli si k subjektu uložíte fakturační adresu, sídlo pobočky, nebo třeba adresu generálního ředitelství. Pokud potřebujete uložit další adresu, můžete k tomu použít pole Poznámka.

V poli Ulice se očekává název ulice a číslo orientační (příp. i popisné), do pole Město vyplňte název města a pole PSČ použijte pro poštovní směrovací číslo dle normy daného státu, v němž subjekt sídlí (v ČR to je XXX XX).

Pole Poznámka může obsahovat zcela libovolná (textová) data, například číslo účtu, další adresy nebo datum narození osoby.

Pole E-mail a Telefon obsahují kontakty, požadovaný formát zadávaných informací je popsán v tomto článku.

Do pole Skype můžete vyplnit uživatelské jméno, které subjekt používá pro telefonování na Skype.

Pole Web je určeno pro uložené adresy webových stránek. Ověřit, že zadané URL funguje, můžete kliknutím na tlačítko vedle pole.

Přepínač Aktivní slouží pro archivaci partnerů, se kterými už byla ukončena spolupráce (tedy nejsou aktivní).

Země popisuje, kde subjekt působí. Úpravy seznamu dostupných zemí jsou popsány v článku o šablonových položkách.

Pokud přidáváte fyzickou osobu nebo fyzickou osobu s OSVČ, bude automaticky vytvořen shodný kontakt v databázi. Nemusíte tak stejná data zadávat dvakrát. Chcete-li tomuto předejít, můžete odškrtnout políčko Vytvořit shodný kontakt.

Shodný kontakt lze vytvořit pouze při vkládání nového partnera.

Štítky a charaktery

Štítek může obsahovat jakoukoliv hodnotnou informaci o partnerovi, např. potenciál nebo klient naší služby X. Všechny štítky mají stejnou váhu a nejsou strukturované.

Charakter udává dodatečné rozlišení k právní formě. Škola například může mít právní formu o. p. s. nebo s. r. o., ale v obou případech stále spadá do kategorie vzdělávacích zařízení. Proto si je můžete označit charakterem Vzdělávací zařízení.

Více informací v jednom štítku/charakteru

Štítky a charaktery mohou obsahovat vždy jen jednu informaci (např. Škola). Pokud potřebujete, aby štítek nebo charakter obsahoval dvě a více informací (a třeba v nějakém vztahu), použijte v názvu oddělovač, např. dvojtečku. Tímto způsobem lze charakter nebo štítek strukturovat, můžete tak mít např. charakter Škola:SoukromáŠkola:Státní. Je to mnohdy lepší než přiřazovat dva a více štítků, protože filtrování funguje vždy podle jednoho štítku (nikoliv dvou či více).

Práce s polem tohoto typu je popsána v návodu pro vkládání dat. Detaily správy štítků a charakterů jsou popsány v článku o správě šablonových položek.
Přidání partnera

Postup

  1. Klikněte na tlačítko Přidat
  2. Zvolte právní formu
  3. Po vyplnění údajů klikněte na Uložit a zavřít

Tlačítka Zavřít, Uložit a zavřít, Uložit

Uložit a zavřít přidá data, která jsou ve formuláři, do databáze a formulář zavře. Tím se vrátíte zpět do hlavního okna aplikace.

Uložit data ve formuláři uloží a ponechá formulář otevřený, takže můžete data dále editovat. Toto využijete v případě, že chcete k partnerovi rovnou přidávat kontaktní osoby, aktivity nebo finanční výsledky, kteréžto nemůžete přidávat k ještě nevytvořenému partnerovi.

Zavřít formulář zavře a neuloží žádné změny. Aplikace se na tuto akci již nedotazuje!

Pokud partnera upravujete (nebo jste stiskli tlačítko Uložit), na kartách Kontaktní osoby, Aktivity a Peníze jsou data, která jsou s ním svázána.