Jak přidat novou aktivitu

Aktivita je záznam činnosti s nějakým člověkem. Lze je třídit podle různých typů a později podle nich filtrovat. Typem aktivity je např. telefonát, záznam schůzky, účast na semináři, zaslání poptávky  nebo podpis smlouvy. Typy si můžete nastavit podle své potřeby.

Na kartě Aktivity klikněte na tlačítko   Přidat.

Začít můžete buď volbou partnera, nebo volbou kontaktní osoby. Obsah jednoho z těchto polí zužuje možnosti výběru položek z druhého. Pokud má tedy partner A kontaktní osoby Z a Y, budete při zadání A do pole Partner mít v poli Kontaktní osoba na výběr pouze položky ZY. Obráceně to funguje identicky.

V poli Aktivita vyberte typ aktivity, který chcete zadat. Toto pole obsahuje předpřipravené položky, upravit si je můžete podle článku Jak přidat či odebrat typ aktivity.

V poli Za organizaci vyberte osobu, která je ve vaší organizaci s přidávanou aktivitou spojena. Práce s tímto polem je popsána zde.

Pole Obsah použijte pro popis aktivity. Délka textu v tomto poli je omezena na přibližně 65 000 znaků, tj. přibližně 36 normostran. Nedoporučujeme však vkládat takto dlouhé texty. Můžete použít také různé typy formátování.

Potřebujete k aktivitě připojit dlouhý text nebo netextový obsah? Připojte k ní soubor.

Pole Další kroky obsahuje text připomínky, kterou si můžete nechat zaslat. Měla by vás nasměrovat k další akci.

Připomínka vám přijde e-mailem v datum a čas, které si nastavíte ve dvou polích. Zpráva obsahuje obsah pole Další kroky a Obsah aktivity.

Pole Ostatní nemá konkrétní význam, takže je jeho využití na vás. Lze podle něj ale filtrovat, takže je vhodné pro odlišení vůči ostatním aktivitám.

Postup

  1. Klikněte na tlačítko Přidat
  2. Zvolte osobu, jíž se aktivita týká
  3. Zvolte partnera, s nímž je zvolená kont. osoba svázána (Kroky 2 a 3 lze prohodit.)
  4. Zvolte osobu ze své organizace, s níž je aktivita svázána
  5. Po vyplnění zbylých dat klikněte na Uložit.
Nevíte, co jednotlivá tlačítka nad polem Obsah znamenají? Jsou určena k formátování textu obsahu aktivity, přečtěte si více.