Jak přidat novou kontaktní osobu

Novou kontaktní osobu do seznamu kontaktů přidáte v kartě Kontaktní osoby kliknutím na tlačítko  Přidat. Stejný formulář vyvoláte také kliknutím na kartu Kontaktní osoby ve formuláři úpravy partnera popsaném zde.

Popis polí formuláře

Do polí Jméno a Příjmení vyplňte jména osoby, již přidáváte. Pole smí obsahovat jakákoliv textová data, tedy znaky (včetně znaků národních abeced), čísla a zvláštní znaky.

Pole Oslovení je určeno pro oslovení, které se pak bude automaticky používat v e-mailech dané osobě, např. Pane, Paní, Mr., etc.

Titul před Titul za použijte pro akademické či jiné tituly přidávané osoby, obsah těchto polí se bude automaticky přidávat před a za jméno např. při výpisu informací o osobě.

Pole Role obsahuje názvy dostupných rolí osoby. Jeho ovládání je popsáno v návodu o práci s poli[doplnit, k cemu pole slouzi]

Pole Funkce je určeno pro informace o pozici, jakou daná osoba ve společnosti zastává, například ředitel, uklízečka, řidič.

Do pole Typ osobnosti můžete připsat libovolnou poznámku o charakteru člověka.

Pole Poznámka může obsahovat zcela libovolná (textová) data o osobě.

Takto vytvořená osoba není připojena k žádnému partnerovi ani aktivitě.
Přidání nové kontaktní osoby

Postup

  1. Klikněte na tlačítko přidat
  2. Po vyplnění formuláře data uložte kliknutím na tlačítko Uložit
Pokročilé: Zajímá-li vás, jaký typ dat můžete do polí zadávat a v jakých formátech, přečtěte si informace o typových omezeních formulářů.