Jak přidat nový příjem/výdaj

Příjmy a výdaje se spravují v kartě Peníze. Nový záznam přidáte kliknutím na tlačítko   Přidat.

Začít můžete buď volbou partnera, nebo volbou kontaktní osoby. Obsah jednoho z těchto polí zužuje možnosti výběru položek z druhého. Pokud má tedy partner A kontaktní osoby Z a Y, budete při zadání A do pole Partner mít v poli Kontaktní osoba na výběr pouze položky Z a Y. Obráceně to funguje identicky.

V poli Výsledek vyberte typ výsledku, který chcete zadat. V principu jde o příjem nebo výdaj, ovšem upřesněný např. jako Příjem:Plánovaný, Výdaj:Nečekaný apod.

Pole Účel obsahuje předmět platby, tedy za co se platí (za co platíte, nebo za co je placeno vám).

Položky, které se objevují v rozbalovacím seznamu, si můžete nastavit podle svých potřeb: Jak přidat či odebrat typ výsledku nebo účelu.

Význam pole Datum závisí na vás a možná na typu výsledku. Může to být datum přijetí/odeslání platby nebo pouze datum plánovaného zaúčtování. Kdykoliv ho můžete (stejně jako typ výsledku) změnit podle reality.

Později si můžete vyfiltrovat všechny příjmy a výdaje podle typu, data a dalších parametrů. Získáte tak přehled o aktuálním stavu financí.
Přidání finančního výsledku

Postup

  1. Stikněte tlačítko Přidat
  2. Zvolte Partnera a Kont. osobu, jichž se finanční výsledek týká
  3. Vyplňte zbytek údajů a klikněte na Uložit