Vkládání informací – omezení typu dat

Tento návod popisuje, jaká platí omezení pro vkládaná data u jednotlivých polí a jak se data automaticky na vstupu formátují.

Ve všech formulářích platí, že pole označená červenou hvězdičkou *, je-li umožněno jejich vyplnění, jsou povinná.

Jaká data lze do formulářů zadávat

Pole bez omezení

Pole, která obsahují obecné informace jako jméno, funkci, etc., nemají omezeno, jaká data do nich můžete zadávat. Mohou obsahovat velká i malá písmena, čísla, znaky národních abeced (diakritiku, azbuku, kandži, apod.), mezery i zvláštní znaky (→, █, ☻, apod.).

Mezi pole s libovolným obsahem patří: Jméno, Příjmení, Funkce, Oslovení, Titul před, Titul za, Typ osobnosti, Poznámka, Společnost, Ulice, PSČ, Město, Web, Skype, Obsah, Další kroky, Ostatní, Komentář, Jméno odesílatele, Text zprávy, Předmět zprávy, Přihlašovací jméno, Heslo.

Pole s omezením

  • telefonní čísla: 9 nebo 12 číslic, mezery se odstraní automaticky;
  • e-mailové adresy: tvar jmeno@adresa.domena;
  • datum: XXXX-XX-XX, kde X je číslo 0–9 v posloupnosti RRRR-MM-DD; datum lze také vybrat v rozbalovacím kalendáři kliknutím na ikonku  vedle pole;
  • čas: XX:XX, kde X je číslo 0–9 v posloupnosti HH:MM; v rozbalovacím menu daného pole, které se vyvolá kliknutím na šipku vedle pole, lze vybrat časy s rozlišením 15 minut;
  • částka: očekává čísla 0–9 a může obsahovat desetinnou tečku, číslo může dosahovat hodnoty 1.79×10308.

Pole s automatickým formátováním

  • adresy URL: přidá se http://, pokud v adrese není;
  • : odstraní se mezery.