Jak zobrazit informace o záznamu

V tomto návodu se naučíte, jak zobrazit informace o záznamech v různých modulech.

Partneři

Chcete-li pouze prohlížet informace, klikněte na řádku příslušného záznamu na ikonku lupy  . V tomto typu zobrazení není vidět obsah polí Role a Pohlaví a stav přepínačů Pohlaví a Je aktivní. Pokud chcete zjistit stav těchto polí, použijte formulář úprav záznamu.

Zobrazení detailů záznamu

Postup

  1. Označte záznam a klikněte na ikonu lupy
  2. Zobrazí se okno s informacemi
  3. Okno můžete zavřít stisknutím tlačítka Zavřít

Náhledy detailů u aktivit a kontaktních osob

informace_o_zaznamu_kontakt
Detaily kontaktní osoby
Informace o
Detaily aktivity
Sloupec s lupu bývá zařazen až zcela vpravo, nevidíte-li jej, zkuste si skrýt nebo přesunout sloupce.

Modul E-mailing

V modulu E-mailing není k disposici sloupec s lupou, jako ve výše zmíněných modulech, ale detaily odeslaných a čekajících zpráv v něm lze zobrazit buď dvojklikem na danou zprávu, nebo označením zprávy a kliknutím v horní liště na tlačítko   Detaily.

Informace o odeslané nebo čekající zprávě
Informace o odeslané nebo čekající zprávě

Postup

  1. Označte v seznamu zprávu, jejíž detaily chcete zobrazit
  2. Klikněte na tlačítko Detaily (nebo dvojklikněte na zprávu)
  3. Okno s detaily můžete zavřít kliknutím na tlačítko Zavřít

Modul Finanční výsledky

V tomto modulu je k disposici ve spodní liště souhrnná informace o příjmech a výdajích. Počítá se vždy podle parametrů ve filtrech, kde si můžete vybrat typy výsledků, období a nebo partnera, s nímž finanční operace proběhly.

Finance - souhrnná částka
Finance – souhrnná částka

Postup

  1. Nastavte ve sloupci parametry pro filtrování
  2. Informace o celkovém součtu příjmů a výdajů vidíte vpravo dole

Uživatelé

V modulu Uživatelé lze detaily o uživatelích zobrazit pouze přes formulář úprav. Ten vyvoláte buď dvojklikem na záznam, nebo označením záznamu a kliknutím na tlačítko   Upravit.