Informace

Obecné informace o databázi klientů pro firmy nebo neziskové organizace

Hromadná rozesílka e-mailů, testovací e-mail, nahrání příloh se stejným jménem

V říjnové verzi jsme zjednodušili odesílání testovacího e-mailu. Před každým odesláním si nejprve odešlete testovací mail, abyste předešli nepříjemným chybám.

Sledujte své příjmy a výdaje

Modul Výsledky a finance byl  v srpnu 2014 přejmenován na Peníze, což nám přijde výstižnější.  V tomto duchu byly upraveny i další popisky. Zároveň jsme přidali možnost rozlišit příjmy a výdaje – typ záznamu lze označit jako výdaj. Lze tak snadněji sledovat příjmy a výdaje podle účelu a v čase.

Nastavení výchozí osoby pro přidání nové aktivity

Při přidávání nové aktivity bylo potřeba vybrat, kdo danou aktivitu za naši organizaci  realizoval.

Načítání informací z obchodního rejstříku a ARESu

Bylo upraveno okno pro přidání partnera, zvětšili jsme prvky pro štítky a charaktery.  Hlavní novinkou je ale automatické načítání informací z obchodního rejstříku a ARESu podle IČ.

Červencová vylepšení EviKonu

V červenci jsme provedli mnoho oprav, úprav a změn. Nejdůležitější změny jsou následující.