Partneři

Jako Partnery si ukládejte právnické osoby, jde o společnosti, nikoliv lidi.

Seznam právních forem a jeho úpravy

Seznam právních forem pro partnery je v aplikaci EviKon pro vaše pohodlí předpřipravený, ale můžete si jej podle svých potřeb upravit.

Jak doplnit informace o partnerovi z ARESu

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) je databáze ekonomických subjektů, z níž umí aplikace Evikon získavat informace podle IČO.

Import a export dat

Data partnerů, kontaktních osob, finančních výsledků a aktivit lze importovat ze souboru a exportovat do souboru.

Správa šablonových položek (číselníků)

Editace záznamů štítků, charakterů, rolí, právních norem, typů aktivit, finančních výsledků a účelů, e-mailových šablon a zemí v databázi probíhá přes podobný formulář. 

Jak přidat nového partnera (společnost)

Partner je právní forma, k níž jsou přiřazeny kontaktní osoby, jež jsou pak spojeny s aktivitami a financemi. Na kartě Partneři klikněte na Přidat.