Klíčové

Sledování a vyhodnocování obchodních případů

Sledujte rozpracovanost obchodních případů, aktivitu spolupracovníků a jejich úspěšnost. Od prvního kontaktu přes důležité schůzky až k podpisu smlouvy a fakturaci.

Pošlete hromadný e-mail více lidem současně

Vytvořte si pomocí filtrů seznam osob, které chcete oslovit hromadným e-mailem. Využijte připravenou šablonu a oslovte je jménem v pátém pádě.

Fundraisingový nástroj: Evidence darů a příspěvků

Neziskové a členské organizace používají EviKon pro evidenci přijatých darů nebo členských poplatků.

Přehled komunikace s partnerem nebo klientem

Zaznamenejte si jakýkoliv typ aktivity s partnerem nebo klientem. Vše, co pro vaši budoucí činnost bude mít přínos. K informacím budou mít přístup také vaši spolupracovníci, takže získáte silný nástroj vnitřní komunikace.

Komplexní informace o zákazníkovi na jednom místě

Na jednom místě získáte telefonní čísla, poštovní a e-mailovou adresu. Z historie komunikace zjistíte, jak probíhaly telefonáty nebo schůzky. Využijte při komunikaci informace, které zaznamenali vaši kolegové.