Archiv pro štítek: členské organizace

Hromadná rozesílka e-mailů, testovací e-mail, nahrání příloh se stejným jménem

V říjnové verzi jsme zjednodušili odesílání testovacího e-mailu. Před každým odesláním si nejprve odešlete testovací mail, abyste předešli nepříjemným chybám.

Fundraisingový nástroj: Evidence darů a příspěvků

Neziskové a členské organizace používají EviKon pro evidenci přijatých darů nebo členských poplatků.