Sledování a vyhodnocování obchodních případů

Sledujte rozpracovanost obchodních případů, aktivitu spolupracovníků a jejich úspěšnost. Od prvního kontaktu přes důležité schůzky až k podpisu smlouvy a fakturaci.

Když budou všichni obchodníci ukládat informace o své práci do proběhlých aktivit, velmi snadno zjistíte, jak se firmě daří získávat a zpracovávat obchodní příležitosti. Sledujte případy ve stavu přijetí poptávky, záznamů klíčových jednání nebo podepsaných smluv.

Jak sledovat firemní procesy a úspěšnost

Klíčem ke sledování jsou aktivity. Vytvořte si pojmenování pro typické činnosti, které se ve firmě provádějí, např. Poptávka, Poptávka:Potvrzená, Objednávka, Školení, Jednání:Úspěšné, Jednání:Neúspěšné, Smlouva:Podpis. Můžete si je také očíslovat, abyste věděli, jak mají v ideálně případě jít za sebou. Všechny tyto uložené stavy můžete sledovat vzhledem k člověku, který je prováděl (když nepoužijete filtr na člověka, uvidíte je všechny). A to samozřejmě v zadaném časovém rozmezí. Snadno zjistíte, co se ve firmě děje. Kdo pořádně pracuje, kdo jen telefonuje.

Seznam podepsaných smluv
Kolik smluv podepsal pracovník v určené době?