Sledujte své příjmy a výdaje

Modul Výsledky a finance byl  v srpnu 2014 přejmenován na Peníze, což nám přijde výstižnější.  V tomto duchu byly upraveny i další popisky. Zároveň jsme přidali možnost rozlišit příjmy a výdaje – typ záznamu lze označit jako výdaj. Lze tak snadněji sledovat příjmy a výdaje podle účelu a v čase.

V levé části lze filtrovat kromě partnera, s ním finanční transakce proběhly, také typ – můžete si zobrazit jen příjmy nebo jen výdaje (výsledek), jeden typ výsledku se používá k různým účelům (předmět plnění). Například výsledek typu „Odvod“ znamená platba sociálního a zdravotního pojištění. Limitovat můžete také výši zobrazených částek a samozřejmě datum, resp. interval. V pravém dolním rohu vidíte hospodářský výsledek za filtrované (nikoliv celé) období.

Prakticky to znamená, že si můžete zobrazit (a do PDF uložit) přehled odeslaných a přijatých plateb. 

Na kartách Partneři, Kontaktní osoby, Aktivity, Peníze jsme sjednotili několik funkcí pod tlačítko Další funkce (vidíte na obrázku). Jedná se o export dat, import, nastavení číselníků a podobné funkce, které byly rozházené po lištách. Nyní jsou všechny pod jedním tlačítkem.

Evidence příjmů a výdajů
Evidence příjmů a výdajů