Jak upravit viditelnost a pořadí sloupců ve výpisech

V tomto návodu se naučíte, jak manipulovat se sloupci ve výpisech položek – jak je skrývat či zobrazovat, měnit jejich umístění a změnit řazení položek ve výpisu.

Zobrazit/skrýt sloupec

V kterémkoliv výpisu položek je možné skrýt některé sloupce, pokud máte například menší obrazovku a všechny se vám na ni nevejdou.

Učiníte tak kliknutím na šipku  , která se objeví, když myší najedete na záhlaví některého sloupce. V rozbalovací nabídce pak zvolte Sloupce a v další rozbalovací nabídce můžete zaškrtnout, které sloupce chcete mít zobrazené a které skryté. Zatržení v přepínači vedle názvu sloupce znamená, že je sloupec zobrazen, je-li přepínač neaktivní (zatržení chybí), sloupec je skryt.

Zobrazení a skrytí sloupců
Zobrazení a skrytí sloupců

Postup

  1. Najeďte myší na jakýkoliv sloupec a klikněte na šipku, jež se  zobrazí vpravo
  2. V nabídce klikněte na položku Sloupce
  3. Zaškrtněte sloupce, které chcete vidět, odškrtněte ty, které vidět nechcete
Nezpomeňte na to, že některé sloupce se zobrazují vpravo a nemusí být vidět! Zkontrolujte pohledem posuvník v dolní části okna.

Přesun sloupců

Jednotlivé sloupce lze vůči sobě horizontálně přesouvat.

Stačí, abyste na sloupec, který chcete přesunout, najeli myší, stiskli levé tlačítko myši a sloupec přetáhli tam, kde ho chcete mít. Při přetahování se budou mezi sloupci zobrazovat šipky, které ukazují, kam se sloupec zařadí, pokud pustíte levé tlačítko myši.

Přesouvání sloupců
Přesouvání sloupců

Postup

  1. „Chytněte“ (klikněte a držte) levým tlačítkem myši sloupec, který chcete přesunout
  2. Táhněte jej tam, kde ho chcete mít
  3. Mezi sloupci, kam se sloupec zařadí, pustíte-li tlačítko myši, se zobrazí šipky
Chcete-li navrátit rozmístění všech sloupců do základního nastavení, obnovte nastavení rozhraní.

Řazení záznamů podle sloupce

Položky v seznamech lze jednoduše řadit podle jednotlivých sloupců, a to buď sestupně, nebo vzestupně. Vzestupně u číselných položek znamená pořadí 1, 2, 3, …, u nečíselných to znamená A, B, C, … Sloupec, podle něhož jsou záznamy právě řazeny, je vyznačen v záhlaví modře. Šipka vpravo od názvu tohoto sloupce značí, zda jsou položky řazeny vzestupně ( ), nebo sestupně ( ). Přejete-li si změnit směr řazení, klikněte znova na sloupec, podle kterého se řadí.

Pokud seznam obsahuje vedle záznamů v latince i záznamy v jiných abecedách, budou tyto záznamy zařazeny až za záznamy v latince.
Řazení záznamů podle sloupce
Řazení záznamů podle sloupce

Postup

  1. Klikněte v záhlaví na sloupec, podle kterého chcete řadit. Klikněte na týž sloupec podruhé, přejete-li si změnit směr řazení