Formulářová pole – štítky a kategorie

Pole se štítky a rolemi mají od ostatních polí odlišný způsob zacházení.

Pole se štítky

Záznam můžete přidat označením v levém sloupci a kliknutím na šipku doprava , odebrat jej lze analogicky označením v pravém sloupci a kliknutím na šipku doleva . Souvislý blok položek můžete vybrat podržením klávesy Shift a kliknutím na první a poslední položku bloku. Více položek najednou lze zvolit kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (na OS X klávesa Cmd). Záznamy lze také přetahovat mezi sloupci metodou Drag&Drop, tedy kliknutím a tažením pomocí kursoru myši;

Štítky

Postup

  1. Šipkou doprava přidáváte štítky, šipkou doleva je odebíráte
  2. Můžete přidat nový štítek
  3. Seznam dostupných štítků
  4. Seznam vybraných štítků

Pole s kategoriemi

Stačí vyplnit prvních několik písmen vyplňovaného slova a doplnit jej z nabídnuté rozbalovací nabídky nebo lze vybrat z kompletního seznamu možností kliknutím na ikonu vedle pole. Vybraná položka automaticky zmizí z nabízených, takže pole nemůže obsahovat duplikáty. Jednotlivé záznamy se z pole odebírají kliknutím na ikonu odebrání vedle daného kontaktu. V tomto typu pole nelze přidat nový záznam. Upravit dostupné možnosti pro tato pole lze ve formulářích šablonových položek.

Role

Postup

  1. Tlačítko pro zobrazení kompletního seznamu položek
  2. Tlačítko pro smazání všech položek, které jsou aktuálně v poli
  3. Tlačítko pro smazání jedné položky (je u každé položky)