Spolehlivá databáze zákazníků a partnerů

Zapisujete si data do excelovských tabulek nebo máte vše nasdílené přes Dokumenty Google, ale už se v tom nevyznáte? EviKon byl vytvořen ke strukturovanému ukládání informací o osobách, společnostech a aktivitách.

Ukládejte si informace o firmách

Karta Partnera obsahuje typizované informace, které potřebujete o firmě či organizaci znát. Kromě nich si ale můžete poznačit také osobité informace, a to tak, že podle nich firmu později snadno vyhledáte. Například některé školy mají právní formu obecně prospěšné společnosti nebo společnosti s ručeným omezením. Chcete je ale brát jako školy, nikoliv jako firmy. Označte je tedy charakterem Vzdělávací instituce.

Podobně můžete vyznačovat různé vztahy nebo detaily, které se mohou hodit. Vyznačte si specializace firem podle technologií nebo si poznačte, že je společnost vaším zákazníkem a čerpá službu X.

Podrobné informace o vyplnění formuláře a využití uložených informací najdete v naší online nápovědě: Jak přidat nového partnera (společnost)
Záznam o firmě
Uložení informací o firmě nebo organizaci včetně poznámek

Přiřaďte k nim lidi

Záznam o firmě představuje zastřešení dalších informací – především k firmě přiřaďte reálné lidi, s nimiž komunikujete. Na kartě Kontaktní osoby propojte s firmou lidi, které už máte uložené, nebo přidejte nové. U každého vyplňte základní informace včetně oslovení v pátém pádě. Podle všech hodnot pak můžete vyhledávat nebo je různě využívat.

Detail osoby
Do každé firmy patří konkrétní lidi