Zadávání textů a lišta nástrojů pro formátování

Způsobů, jakými zadávat text do Evikonu, je několik. V některých polích pro editaci textu, kde lze očekávat vyšší požadavky na formátování textu, je k disposici nástrojová lišta, která vám umožní vkládanému textu změnit některé základní vlastnosti.
Momentálně se tato lišta vyskytuje například v polích pro editaci popisu aktivity a těla e-mailu.

Metody zadávání textu

Editor v EviKonu má dva módy – vizuální a HTML. Ve vizuálním módu můžete text editovat prostřednictvím nástrojové lišty popsané níže, v módu HTML zadáváte přímo kód HTML. Druhá metoda sice není tak intuitivní, ale umožňuje vám plnou kontrolu nad textem.

e-mail - mód HTML

Psaní ve formuláři

Obsah textu můžete psát přímo v editačním okně šablony v EviKonu. To má tu výhodu, že nepotřebujete žádnou externí aplikaci, nevýhodou však jsou omezené možnosti editoru, například neexistuje možnost průběžného ukládání obsahu textu, takže o něj relativně snadno můžete přijít. Pro psaní delší textů je proto tento způsob nevhodný.

Použití externí aplikace a vložení hotového textu do editoru

Delší nebo komplexnější text je obecně vhodnější si připravit v nějakém textovém editoru a pak výsledek vložit do interního editoru EviKonu. Opět jsou dvě základní možnosti, jak postupovat.

Text můžete napsat např. ve vizuálním editoru typu Libre Office nebo MS Word a potom jej zkopírovat a vložit do EviKonu. Tímto způsobem zachováte základní formátování textu (velikost písma, barvy, obrazky …), ale hrozí nebezpečí, že ve zprávě zůstanou zbytečná data (balast). Je také potřeba dávat velký pozor, abyste do zprávy nevkládali nadměrně velké obrázky a nerozeslali tak svým klientům mnohamegabytové zprávy. Někteří by to mohli špatně nést.

Druhým způsobem je opět napsat text v HTML v externím editoru, pak editor v EviKonu přepnout do HTML módu a vložit kód HTML.

Nástrojová lišta v módu HTML

 

aktivity_nastr-lista

Popis funkce nástrojů na liště:

 1. Změna fontu/stylu písma
 2. Tučné písmo, kursiva, podtržené písmo
 3. Tlačítka na zmenšní a zvětšení písma o jednu jednotku
 4. Barva popředí a pozadí
 5. Zarovnání textu na levý praporek, střed a pravý praporek
 6. Vložení odkazu (po kliknutí se objeví výzva na zadání URL odkazu)
 7. Číslovaný a nečíslovaný seznam
 8. HTML mód [link]

V modulu E-mailing ve formuláři Nová zpráva obsahuje nástrojová lišta ještě následující tlačíka:

 1. Očistit text vložený z Libre Office, MS Wordu nebo jiného rich-textového editoru
 2. Vložit speciální znak
 3. Vložit obrázek
 4. Vložit vodorovnou čáru
 5. Odstranit formátování (pouze na označeném textu)
 6. Vložit proměnnou (např. #osloveni)